Ban chấp hành Công Đoàn

Tháng Mười 11, 2016 9:51 sáng

Công Đoàn trường gồm có 28 cán bộ giáo viên, công nhân viên.

Ban chấp hành Công Đoàn gồm có:

   + Đ/c Nguyễn Thị Khuyên – Chủ tịch Công Đoàn.

   + Đ/c Mai Thị Tuyết Lan 

   + Đ/c Bùi Thị Đào – Tổ trưởng tổ nữ công.

Ban chấp hành Công Đoàn đã triển khai tốt các hoạt động tới công đoàn viên. Luôn chăm lo đời sống của công đoàn viên, tổ chức thăm hỏi tặng quà giúp đỡ những công đoàn viên gặp khó khăn. Công Đoàn trường luôn được Công Đoàn cấp trên công nhận là Công Đoàn vững mạnh.