Chi bộ Đảng

Chi bộ Đảng của nhà trường.

         Chi bộ Đảng trường TH Giao Tân dưới sự chỉ đạo của đồng chí bí thư Đỗ Thị Thụy trong những năm vừa qua luôn được công nhận…