Thi đua khen thưởng của nhà trường trong năm học 2015-2016.

Tháng Mười 11, 2016 9:57 sáng

Năm học: 2015-2016 : Tập thể trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 

– 4 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua.

– 6 đ/c được UBND huyện tặng giấy khen.

– 22 đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

– 1 đ/c được Công Đoàn Tỉnh tặng giấy khen.

– Đội TNTP HCM được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen.

– 7 đội viên được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen.

– 132 học sinh đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

– 133 học sinh đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện.